Adviral News

A peek into our world

Transparens är en nyckelfråga för Adviral

01.02.2019

För att skapa trovärdighet och utveckling behöver vi människor visa transparens och öppenhet. Utan erfarenheter och förståelse kan vi inte utvecklas och bli bättre. Adviral är en stor förespråkare av att dela med sig av kunskap och erfarenheter för att tillsammans nå gemensamma mål.

Teknik

Den digitala världen gör det enklare för oss att samla data och information om användare, kunder, följare och mycket mer. Utmaningen ligger i att förstå sig på datan så vi drar rätt slutsatser. I dagens debatt pratas det mycket om osäkerhet kring hur mätningen av influencer marketing ska se ut.

Vi har arbetat med vår modell i 10 år och har sett att det bästa sättet att mäta engagemang är genom att mäta konverteringar, dvs. förmågan att leverera försäljningar, signups eller andra syften med kundens marknadsföring. Konvertering är det optimala beviset för att vi tillsammans med kunden nådde rätt målgrupp och att vi skapade innehåll som engagerade. Vår data kan även bidra till nya insikter om kundens målgrupp.

Joakim Hellström, Sales & Partner Adviral

Tekniken ska användas för transparens, inte för att gömma sig bakom. Advirals teknik har alltid värnat om att skapa tydlighet i det faktiska resultatet av marknadsföringen. Fejkföljare och boostat engagemang är något som avslöjas med hjälp av Advirals modell.

Influencer

Som influencer är det viktigt att ligga i framkant när det gäller sitt content. Följare söker  relevanta tips och inspiration som gör deras liv mer meningsfullt. Med Advirals spårningsteknik kan influencers skapa en ökad kännedom om sina följares beetende. Med dessa insikter finns möjlighet till att utveckla sitt content så det tilltalar målgruppen.

Tyvärr ser Adviral att influencers inte alltid prioriteras av företag som arbetar med prestationsbaserad marknadsföring. Dessa aktörer arbetar med affiliatesidor som är experter på att rikta sig till, och få provision från kunder som redan fattat ett köpbeslut.

Detta leder då till att influencers går miste om intäkter och de förlorar även transparens kring vad deras följare gillar, uppskattar och faktiskt handlar. Med hjälp av Advirals unika spårningsteknik går det att härleda trafikkällor, och att köp initierats av influencers.

Adviral har alltid värnat om kreatörer som skapar inspiration och content, och att de ska bli belönade för sitt arbete. Med Advirals spårning kan influencers känna sig trygga i att anslutna företag prioriterar trafik och försäljning från dem.

Företag

Många företag vill mäta influencer marketing med antal likes, kommentarer, delningar och liknande aktivitet. Att vinkla content som skapar mycket likes och kommentarer är relativt enkelt för den som är duktig på att skapa content idag. I takt med att förväntningarna höjs hos företag gällande utfallet på kampanjer, ser Adviral att högre krav kommer ställas på de traditionella PR/influencer marketingbyråerna att leverera mer än siffror som mäter aktiviteten på sociala medier.
Därav är nedan citat något som vi behöver tydligt markera.

Adviral har många års erfarenhet inom avancerad artificiell intelligens kopplat till influencer marketing, här äger Adviral ett ansvar, i en annars komplex marknad. Det är viktigt att separera branding på effekt och traditionell affiliate.

Katri Lindgren, CEO Adviral

Med Advirals modell skapas branding åt företagen, men det är också viktigt att få med värdet för konsumenten. Innehållet behöver skapas så att konsumenten vill aktivera sig hos influencern och även hos företaget som medverkar i innehållet. Det är då det skapas mätbara och konkreta värden som annonsören kommer kunna använda sig av framöver.

Läs mer “EFTER 10 ÅR AV FINSLIPNING PÅ DEN PERFEKTA GRUNDEN – NU ÄR ADVIRAL REDO!”