Adviral News

A peek into our world

Fler kvinnor måste in i Tech

Idag vill Adviral uppmärksamma internationella kvinnodagen. Jämställdhet är något de har med i sitt dagliga arbete och ur ett affärsperspektiv har det varit viktigt av flera anledningar. Adviral är ett innovativt bolag, där jämställdhet och mångfald också varit en grund för nya idéer. Adviral rekryterar baserat på att skapa balans och bidra till friktion på kontoret, friktioner som skapar utrymme för innovativa förändringar.

Antalet jämställda ledningsgrupper är rekordmånga enligt Allbrights senaste rapport, men inom branschen för teknologi utgör Kvinnor enbart 16 procent av ledningen. På Adviral utgör kvinnor 33 procent av ledningsgruppen. Mellan anställda är det fördelat på 50 procent mellan män och kvinnor.

Katri Lindgren och Jan Lindgren grundade Adviral med en målsättning om att bli världens bästa arbetsplats. Ett viktigt delmål i detta var även att skapa en jämställd arbetsplats.

Efter 15 år i branschen kan jag se att det har skett stora förändringar, men vi kan göra mer för att utvecklingen ska gå snabbare inom Tech. När jag och min bror Jan startade vårt första företag för över tio år sedan såg vi det som en självklarhet att driva  jämställda bolag och därför vill vi bereda väg för kvinnor inom tech

Katri Lindgren, CEO Adviral

Det är viktigt för Adviral att rekrytera med målet att skapa balans och bidra till god friktion och dynamik mellan anställda.

Fortfarande nöjer sig många bolag med att förklara att det satsar på kompetens, och inte kön, men på Adviral är det viktigt med en arbetsplats bestående av en heterogen och jämställd arbetsgrupp där alla kompletterar varann och lägger grund för nya idéer. Vi rekryterar med fokus på att skapa balans och bidra till en god friktion på arbetsplatsen, som utmanar och på sikt bidrar till innovativa förändringar

Emelie Telander, COO Adviral

En studie från Harvard visade att jämställda bolag är 70 procent mer benägna att ta nya marknadsandelar. Många studier har också visat på att jämställda bolag också är mer lönsamma. En studie av McKinsey visade på att varje tioprocentig förbättring inom jämställdhet också genererade 2-4 procent i förbättrad marginal.